Ερευνητικό Εργαστήριο Ασύρματων - Οπτικών Διατάξεων και Δικτύων Επικοινωνιών WaveComm

Επιστημονική δραστηριότητα

Φωτονική και Οπτικές Επικοινωνίες

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Learn More

Κινητές επικοινωνίες και δίκτυα

Business analysis is a research discipline of identifying business needs and determining solutions to business problems.

Learn More

Υποδομές - εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει εξειδικευμένο ερευνητικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. 

Collaborations